СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

У марцу ше наполнї 24 роки як ше преселєла до вичносци наша мила мац, баба и прабаба

ИРИНА ПАПУҐА

(1913-1997)


Памятку на вас вично чуваме. Вашо наймилши
Вичная памят!
(Опатрене 5 раз, нєшка 1)