Ище нєшка ше мож приявиц за фахову праксу

автор м. афич
539 Опатрене

КУЛА – Општина Кула и Национална служба за обезпечованє роботи розписали явну поволанку за реализованє фаховей пракси у 2020. року. Програмa фаховей пракси подрозумює фахове оспособйованє нєзанятого за самостойну роботу у фаху у хторим здобул одвитуюце образованє – квалификацию, пре витворенє приправнїцкого стажу.

Явна поволанка отворена ище нєшка, а вимогу за участвованє у програму ше подноши у филияли Националнeй служби за обезпечованє роботи нєпоштредно лєбо прейґ пошти на предвидзеним формулару
хтори мож достац у Националней служби за обезпечованє роботи – филияла Зомбор – єдинка Кула, лєбо на сайту www.kula.rs и www.nsz.gov.rs.

Шицки дополнююци информациї мож достац на НСЗ – Зомбор, лєбо на тел. 025/464-054, 025/464-048 або на сайту www.nsz.gov.rs

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ