Ище єдно припознанє за Билинґвални научнїци

автор м. джуджар
389 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР/БЕОҐРАД – Керестурске Здруженє гражданох руСТЕМ достало 2. награду за приклад добрей пракси за свой проєкт Билинґвални СТЕМ научнїци на Националним Euroguidance змаганю добрих праксох у обласци кариєрного водзеня и совитованя за 2021. рок. Награду початком того тижня прияла єдна з координаторох спомнутого проєкту Наталия Будински у Беоґрадзе на шветочним додзельованю.

Проєкт котри препознати и з тей нагоди, представени ище вяри, а його активносци предвидзую промоцию женох у науки зоз билинґвалних штредкох зоз Сербиї, односно жени котри окрем сербского язика бешедую и єден спомедзи язикох нацоналних меншинох як мацерински, на котрим закончели осноношколске або штредньошколске образованє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ