СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Наполнєли ше 2 роки одкеди вецей нє з нами наш мили

ЙОАКИМ ВАРҐА

(1952‒2019)
з Руского Керестура


Час преходзи, а ти нам вше баржей хибиш. Дзекуєме ци на шицким. Найкрасши памятки на це чуваю твойо наймилши
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 7 раз, нєшка 1)