Каменьованє

автор александар саванович 16. новембер 2016

Скорей як прейдзем на ствар, на розуме ми ситуация з Євангелиї по Йоану, кед фарисеє пред Исуса приведли прелюбнїцу, з питаньом чи ю треба каменьовац як Мойсейов закон наклада, и цо вон о тим дума. Одвит их нєсподзивал, бо, „хто з вас без гриха, най перши руци камень” (Йоан, 8.7). То було цалком досц же би ше бесна громада поганьбена розишла.

Сличка друга, з нашого часу. Париз, 4. новембра того року. Тенисер Новак Дьокович, после нашорованих 14 побидох у медзисобних дуелох, по першираз траци од Марина Чилича, и перше место на шветовей АТП лїстини, на хторим „камповал” 122 тижнї. Енди Марей, конєчно, зашеднул на верх, на общу радосц британскей явносци и Матса Виландера хтори на „Юроспорту” роками пророкує „конєц Дьоковичовей ери” и дзвига ми прицисок.

Медзитим, випатра найвецей щешлївих, заш лєм, єст праве у жеми у хторей Дьокович народзени, хтору люби и промовує ю ширцом швета. Кед ище нє ясне яка вяза медзи Новаком и библийнима сличками, най пробуєм потолковац. Прелюбнїца лєпше прешла як спортиста цо два и пол рока бул на шветовим верху, скоро без парняка у конкуренциї хтора нїґда у историї билого спорта нє була моцна як нєшка. По медийох и на дружтвених мрежох, на пияцу и по автобусох розпина ше и каменює Новака Дьоковича лєм прето же страцел перше место на АТП лїстини, на хторе, и попри шицкого, може лєгко заш зашеднуц.

Критичаром и критизером друге место як горуца пляска пре хтору ше забува шицки гренд слеми, медзи хторима три Вимблдони а конєчно и фамозни Ролан Ґарос. Алє, даремно. Истим тераз  найвекши проблем медитация, йоґа, веґетариянство и веґанство, же ше Новак остатнї час нєдосц жегна и бочка крижик, та же му фамелия постала важнєйша од титулох.

Людски успих ше на тих просторох чежко пребачує, окреме кед го нє мож преглашиц за свой власни. Дьокович роками нєсебично триюмфи дзелєл з нацию, хтора почала вериц же є за нїх заслужнєйша як вон сам  хтори „лєм” трима рекет. Же нам титули припадаю баржей як йому, же тенис волїме и знаме баржей як вон, же наша лярма пред телевизором моцнєйша як його сервис. Нєт лєпшей анестезиї, як кед Дьокович победзує. Вец лєгко забуц же вам у банки рошнє лєм минус, же референта на шалтеру Служби за нєзанятих познаце лєпше як бочного сушеда, же вам пол ґенерациї уж у иножемстве, лєбо „конча” папери.

Кому Ноле виновати же ше аж тераз будзи з тей анестезиї, наисце ма проблем.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 127 раз, нєшка 1)