Керестурски шлайс

автор маф
2.4k Опатрене

Фотоґрафия направена даґдзе 50. рокох прешлого вику. На нєй дзивки на дакедишнїм шлайсу у Руским Керестуре, а остало нам нєпознате хтори то дзивки.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ