Керестурски шлайс

автор маф 14. септембер 2015

Фотоґрафия направена даґдзе 50. рокох прешлого вику. На нєй дзивки на дакедишнїм шлайсу у Руским Керестуре, а остало нам нєпознате хтори то дзивки.

(Опатрене 163 раз, нєшка 1)