Керестурци соботами годни на пияцу купиц кнїжки до пакецикох по вигодних ценох

автор б. варґа
164 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од соботи, 26. новембра, у Руским Керестуре кнїжки „Руского слова” котри мож купиц до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза на вельким попусту од 30 одсто, а годно их купиц и каждей соботи (по 24. децембер) на пияцу при Ксениї Макаї Орос.

Нови кнїжки з Видавательного плану 2022. року подрагшали и буду коштац 500 динари, а на попусту 350 динари. Векшина кнїжкох з прешлих рокох будзе коштац и далєй лєм 210 динари.

Важна вигодносц, котра часточнє була и прешлого року: за купени на попусту 10 кнїжки одразу, дарує ше предплату на єдно виданє електронских новинох або часописох, у ПДФ формату, до конца 2023. року꞉ тижньово електронски новини „е-Рускe словo”, електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, електорнски формат часописа за дзеци „Заградка”, або електронски формат часописа за младих МАК.

За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше єдну друковану предплату новинох або часописох до конца 2023. року: друковани тижньово новини „Рускe словo”, друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, друковани часопис за дзеци „Заградка”, або друковани часопис за младих МАК. Тоти вигодносци важа и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

Виданя по барз вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на адреси Футожска 2, треци поверх од 9 по 14 годзин телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху и на телефон 025/51-00-383, лєбо  025/703-311 од 9 по 13 годзин.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ