КОНКУРС ЗА ФЕСТИВАЛ МАЛИХ СЦЕНСКИХ ФОРМОХ

Конкурс за Тринасти Руски Фестивал Малих Сценских Формох “Дюра Папгаргаї” – 2015.

festival_300Условия конкурса:

 1. Право участвовац на конкурсу за нови руски тексти моно/дуо/триодрамох, маю шицки заинтересовани особи державянє Републики Сербиї як и странски державянє, з тим же иста особа може буц автор найвецей 2 (двох) текстох. На конкурсу нє можу участвовац члени конкурсней комисиї.
 2. Тексти хтори ше посилаю на конкурс нє шму буц уж обявйовани лєбо виводзени.
 3. Тексти ше на конкурс посилаю по имейлу на: matka.drnsv@gmail.com зоз назначеньом: ЗА КОНКУРС, а може и по пошти, лєбо особнє на адресу:

МАТКА – ДРУЖТВО РУСНАЦОХ НОВОГО САДУ – ВОЙВОДИНИ
за Фестивал „Дюра Папгаргаї” – 2015
улїца Йована Суботича чл. 8
21000 Нови Сад

У прияви на конкурс муши буц шлїдуюце:

 • кед же ше текст посила прейґ пошти, лєбо доручує особнє:
 • текст моно/дуо/триодрами на руским язику у двох прикладнїкох, з тим же на насловним боку треба же би стала лєм назва театралного твору БЕЗ мена и презвиска автора, и
 • на окремним паперу мено и презвиско автора, адреса, контакт телефон и имейл.
 • кед же ше текст посила прейґ имейлу:
 • у атачменту/додатку имейлу текст моно/дуо/триодрами на руским язику, з тим же на насловним боку треба же би стала лєм назва театралного твору БЕЗ мена и презвиска автора, и
 • у “целу” имейлу, лєбо у другим атачменту/додатку того истого имейлу мено и презвиско автора, адреса и контакт телефон.

Подношитель прияви одвитує за точносц податкох о тексту и автора.

 1. Конкурс отворени од дня обявйованя на веб сайту Рутенпрес-у:ruskeslovo.com/рутенпрес и у тижньових новинох „Руске слово”, а заключно зоз 30. юнийом 2015. року.

Тексти хтори сцигню по завераню конкурса (1. юлия 2015. року и познєйше) нє буду ше розпатрац.

 1. Тексти хтори сцигню на конкурс ше нє врацаю. Подношитель прияви нєма право поцагнуц приявени текст.
 2. Зоз текстох хтори сцигню на конкурс, окремна комисия, менована з боку МАТКИ-Дружтва Руснацох Нового Саду-Войводини, вибере гевти тексти хтори спрам єй думаня задоволюю уметнїцки и други вимоги конкурсу и Фестивалу. Зоз авторами текстох хтори буду вибрани орґанизатор Фестивала заключи окремни контракти о одкупйованю тих текстох, односно о преношеню шицких авторских правох на МАТКУ-Дружтво Руснацох Нового Саду-Войводини.
 3. МАТКА-Дружтво Руснацох Нового Саду-Войводини ше будзе намагац же би шицки вибрани и одкупени тексти були виведзени на Фестивалу того, 2015. року. Кед же то нє будзе можлїве, нєвиведзени тексти ше “пренєшу” до шлїдуюцого року. Ґлумцох и режисерох виключно вибера орґанизатор Фестивалу. Подношитель прияви, односно текстописатель може у прияви предложиц ґлумца и/лєбо режисера за текст за хтори подноши прияву. У тим случаю, одлуку о ґлумцови и/лєбо режисерови принєше ше у поради. Кед то нє будзе можлїве, конєчну одлуку принєше орґанизатор Фестивалу.
 4. Зоз посиланьом прияви на конкурс, подношитель прияви (текстописатель) дава согласносц же ше вибрани тексти по перши раз явно виводза на Фестивалу, преноша/емитую на програми радия и телевизиї. Шицким познатим модалитетом емитованя, зазначує, умножує и кладзе до обтоку без огляду на способ умножованя и кладзеня до обтоку, знїма на ношач звука, односно слики и звука, умножує и кладзе до обтоку без огранїченя у поглядзе числа прикладнїкох. Согласносц ше дава на достати тексти, вименєни тексти и преробени тексти за потреби МАТКИ-Дружтва Руснацох Нового Саду-Войводини. Права ше преноша виключно як предметни, часово, просторно и по числу без огранїченя. МАТКА-Дружтво Руснацох Нового Саду-Войводини ма право наведзени права пренєсц на трецу особу без окремней согласносци автора. МАТКА-Дружтво Руснацох Нового Саду-Войводини заключи контракт зоз авторами вибраних текстох.

Надополнєнє за автора (текстописателя) виноши по єдним вибраним тексту 4.000,00 динари нето.

 1. Фестивал ше отрима першого викенду у децембру 2015. року. Кед же придзе до вименкох, о точним датуму и термину учашнїки буду благочасово поинформовани.
 2. Шицки дополнююци информациї и обвисценя ше може достац:
 • на телефони: +381 63 713-67-65 и +381 64 844-20-90, лєбо
 • прейґ имейлу: matka.drnsv@gmail.com