Конєчни резултати Закончуюцого испиту

автор м. афич
490 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У ОШ „Петро Кузмяк” вчера обявени конєчни резултати Закончуюцого испиту котри у тей школи робел 21 школяр осмей класи, и як дознаваме у управи Школи, посцигнути досц добри резултати, а найлєпши з мацеринского язика.

На тесту з мацеринского одн. руского язика просеково посцигнути боди 9,80, од максималних 13 бодох, цо обачлїво лєпши успих як прешлого року. На тесту з математики просеково посцигнути 6,75 боди од 13 максималних, док з комбинованого тесту (з пейцох предметох) просекови резултат 8,93 од 14 максималних бодох.

Резултати по задаткох, од максимум 20 задаткох кельо було на каждим тесту, з мацеринского язика школяре посцигли 15,07 боди, з математики 10,38, а з комбинованого тесту 12,76 боди. З руского язика було школярох цо посцигли и максимални 20 боди на тим тесту.

Кед ше прировнаю резултати керестурскей школи на општинским уровню, вона за даскельо децимали опрез других, цо значи же резултати подєднаки.

З оглядом на дварочну онлайн наставу у закончуюцих класох, керестурски осмаки ше по оцени школскей управи досц добре указали на Закончуюцих тестох.

Пополньованє лїстини жаданьох за упис до штреднїх школох електронски можлїве було вчера и нєшка, а нєпоштредно нєшка и ютре тє. 6. и 7. юния. Кузмяковци ше опредзелєли же то поробя нєпоштредно у своєй школи.

По обв явйованю резултатох електронского розподзельованя по школох, перши уписни круг будзе 14. и 15. юлия.

Штредня школа „Петро Кузмяк”, будуцим штредньошколцом понука упис до ґимназиї на руским и сербским наставним язику и на напрям туристично-готелиєрски технїчар.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ