Копанє яркох за одцеканє дижджовки

автор вл. дїтко, фото sid.rs
250 Опатрене

БЕРКАСОВО – Пре мири охрани од наглих диждох и нєконтролованого цеку дижджовки, у валалє тирва копанє яркох за одцеканє дижджовки.

Роботу окончує Месна заєднца Беркасово з помоцу Явного комуналного подприємства „Водовод“.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ