Корона преполовела тарґовину

автор а. медєши 30. децембер 2020

Зоз приходом пандемиї, и рибарство як и рижни други привредни конари, прецерпело вельки финансийни утрати. Пред концом рока, у сезони шветох и посних славох, кед би предаванє риби требало буц на найвисшим ступню, поглєдованє риби зменшане за коло 50 одсто. Причина тому то скрацени роботни час ресторанох и чардох, як и пребарз зменшане число госцох на посних славох.

Власнїк рибалова у Руским Керестуре, Мирко Еделински, на 20 гектарох найвецей пестує потьку, коло 95 одсто, и у менших количествох амур, харчу и шуля. За продукцийни рок гвари же бул досц добри, а о уплїву епидемиї на продукцию риби у Сербиї у тим нєзвичайним 2020. року гвари꞉

– Того року и хвиля и температура були за рибу добри, алє найвекши проблем бул пласман. Окреме тераз през жиму, пре корону, кед би  требало предавац найвекши количества риби, пласман зменшани. Скрацени роботни час ресторанох, чардох, дзе ґод ше пласує рибу, а славу ше слави лєм у кругу найблїзших. У одношеню на прешли рок, пласман за коло 50 одсто зменшани – гвари Еделински. 

Главни проблем у тим року, як наводзи наш собешеднїк, була цена, по хторей ше рибу предава на велько, а хтора була наисце мала. Власнїки рибаловох рибу порихтали рибарньом, а рибарнї ю нє одкупйовали пре мали обток.

ПОЧАЛИ ПРЕДАВАЦ ОД ЛЄТА

– Понеже корона рушела вяри, видзели зме же робота нє будзе исц так лєгко, а нє могли зме анї знац яка ситуация з епидемию будзе пред конєц рока, та зме прето рибу почали предавац ище од лєта. През лєто цена векша, за даяки 30-50 одсто, лєм же влєце єст вецей трошки и чежша манипулация з рибу понеже високи температури, та риба нє шме длуго стац, нє шме ше ю длуго транспортовац, муши ше ю очисциц од єдзеня даскельо днї и подобне. Нє ишло предаванє так лєгко анї през лєто и єшень, алє по децембер шицко ишло релативно добре, док нє рушело понуканє, кед цена почала драстично падац – приповеда Мирко.

После шветох Святого Миколая и Крачуна по обидвох календарох, у Руским Керестуре яґок кед би ше конзумованє риби закончовало по шлїдуюце векше швето, та ше и сезона предаваня у рибарньох закончує. Предаванє на велько остава за славу Йовандан, кед ше преда векши количества до Сербиї.

Мирко Еделински

НЄТ ЗВИКНУЦЕ ЄСЦ РИБИ ЦАЛИ РОК

– Векшина людзох нє ма звикнуце єсц риби. Хто ю люби єсц вон ше знайдзе. Лєбо ю налапа на беґелю, лєбо купи од рибарох, а мож и у нас директно на рибалове купиц, алє таких єст барз мало. На концу, вельо векши городи нє маю рибарнї, бо ше им нє виплаци, окрем у тих кус богатших городох и крайох хтори коло Дунаю. Там иншаки звикнуца. Но, у Сербиї заш лєм главне тарґовище – приповеда з вецейрочного искуства Еделински.

После шветох, од фебруара на рибаловох починаю пририхтованя за нову сезону. Пражня ше озера, дезинфикую, подриваю, рихтаю за нову продукцию, ремонтую ше пумпи, студнї, превозки, а власнїки рибаловох хтори нє попредали шицку рибу през жиму, маю нагоду вихасновац пост пред Вельку ноцу. 

– Пред Вельконоцним постом, углавним векша цена, лєм ше муши чувац рибу цо вимага вельки трошок, та прето и цена векша. Но, питанє чи того року будзе векша, понеже на велїх рибаловох остало надосц риби, а поглєдованє хто зна яке будзе пре корону. Ми за яр у рибаловох нє охабяме нїч, и роками так функционуєме. Вец зме швидши зоз нову продукцию бо нам празни озера, та на час рушаме з роботу и патриме же бизме почали предавац уж од лєта – гвари Еделински.

ВЕЛЬКИ ПРОБЛЕМ КРАДОШЕ

Окрем проблемох пласману, власнїки рибаловох зочую ше и зоз крадошами хтори нє раз загрожую и безпечносц чуварох. Добре орґанизовани ґрупи порихтани на шицко, а полицийни инспекторе после приявйованя крадзи, прейду на вишлїдзованє, алє нє зробя нїч конкретне, бо им як доказ потребне влапиц виновнїка у хвильки крадзи, цо практично нєможлїве пре швидкосц и схопносцу зоз хтору крадоше вицагую рибу.

– Цо ше крадзох дотика, ту нє мож нїч. Того року зме аж мали и єден напад на чувара, а реакция полициї була така же перше поведза же нє маю патролу же би вишли, понеже крадоша муша лапиц у тей хвильки кед краднє, и у сущносци нє мож нїч конкретне зробиц. Система єдноставно нє функционує, а ти як власнїк, єдине цо можеш зробиц то положиц чувара хтори достанє комплетну опрему – камери, добру лампу да можу видзиц надалєко по ноци, алє законски нє мож нїч – закончує наш собешеднїк.

 

(Опатрене 127 раз, нєшка 1)