Лєтнї авантури наших Заградкарох

145 Опатрене

Рисунок: Тияна Дюрдєвич, VII, Ґосподїнци

Було би наисце добре кед би лєто могло тирвац голєм дакус длужей же бизме мали вецей часу за одпочивок, купанє, бавенє… Заш лєм, вериме же сце ше уж голєм дакус зажадали школи и оводи, та ше и радуєце же сце ознова у лавкох и учальньох з вашима товаришами. Даєдни з нїх нам виприповедали свойо лєтнї авантури хтори сцели подзелїц и з вами.

Леона Тодосиєвич, Нови Сад: През лєто сом часто була у баби и дїда у Руским Керестуре, дзе сом ше ходзела купац на базен, лєбо лапац риби з дїдом на беґель. Бавела сом ше и у дворе, колїмбала и спущовала ше. Помагала сом баби у загради, а вноци сом патрела на гвизди и мешац, бо их на валалє мож барз крашнє видзиц на нєбе. Тиж так, була сом и на морю.

 

Тамара Тиркайла, Дюрдьов: На лєтнїм одпочивку сом ше препровадзела барз крашнє. Зоз родичами и шестрами сом була на морю у Шушню у Чарней Гори. Там сом научела плївац. Була сом и даскельо днї у баби у Новим Садзе, дзе сом була на базену, на Дунаю и на Петровараднскей твердинї. Танцуєм у фолклору, а того року зме першираз мали наступ у Руским Керестуре на „Червеней ружи”.

Виктор Сянґ, Коцур: Любим дїдови помагац коло його животиньох, та сом и през лєто з дїдом чувал овци. Бул сом и на морю зоз татом у Герцеґ Новим, купал сом ше, слунковал, крашнє ми було. Тиж у Коцуре нас нащивели братняк и шестринїца зоз Нємецкей, та зме ше бавели, купали у базену, а ходзели зме и ґу баби до посластичарнї на сладоляд. Можем повесц же ми лєтнї одпочивок бул барз интересантни.

Фото: Сашо Палєнкаш

Мартина Еделински, Руски Керестур: Понеже любим правиц фризури, углавним плєцем варґочи за наступ и моїм пайташком з фолклору. Праве прето сом през лєто була на роботнї руского чесаня власох у рамикох Фестивалу тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” у Шиду. Маґдалена Надь зоз Дюрдьова нам представела як ше власи пририхтує за баршонь и фитюлу. Було наисце интересантно и мило ми же сом участвовала и научела цошка нове, та тераз и я годна правиц себе и пайташком таки фризури за наступи.

Андрей Балїнт, Дюрдьов: На лєтнїм одпочивку сом бул на Кампу ,,Мой супер розпуст” на Тари. Кажди дзень зме мали иншаки активносци. Єден дзень ше отримовал турнир у фодбалу на хторим сом упознал двох хлапцох зоз хторима сом ше сприятелєл. Тиж так зоз фамелию сом бул на морю у Греческей у Никитию и єднo з красших дожицох ми було кед зме ше вожели у подморнїци. На Фестивалу жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе” сом зоз мою товаришку Марию дзелєл дарунки учашнїком.

 Рамона Будински, Коцур: Була сом на морю у Греческей дзе сом ше вельо купала, муряла, шейтала и упознала нових товаришох. Того лєта ми бул и бачи з Америки, та сом ше дружела з нїма и бавела з мою шестринїцу, а нащивели зме и Беоґрад, були у зоолоґийней загради… Купала сом ше и дома у базену, а була сом и у аквапарку у Бачким Петровцу. Бавела сом ше и зоз товаришками, и можем повесц же ми то єден з найкрасших лєтнїх одпочивкох.

Ликовово и Рамачово у бостану у Руским Керестуре дакус помагали, дакус заєдали.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ