Лєто, млади и погубени плани

автор Тереза Будински и Марко Буила 15. юлий 2020

Фото: pixabay

Лєто єден длуги период хтори мож препровадзиц на рижни способи. Велї з нас мали надосц плани за тогорочни лєтнї одпочивок, медзитим, тота нєобчекована позарядова ситуация нас нагнала на роздумованє – чи зме шицки плани хтори зме надумали годни и реализовац. Як препровадза тот лєтнї одпочивок нашо парняки и чи им позарядова ситуация барз погубела плани, увидзице у предлуженю текста.

Марина Тодич, 17 роки, Коцур: Плановали зме пойсц на морє, медзитим, пре позарядову ситуацию сом ше опредзелєла лєто препровадзиц у Сербиї, так же з пайташками пойдзем на Ґучево, а вец идземе на даскельо днї и до Сараєва. Сцем найсц даяку лєтню роботу, алє кед нє найдзем, пошвецим ше пририхтованьом за примаци на факултету и пробуєм вихасновац шлєбодни час на прави способ, так най ми нє будзе допито. Цо ше дотика кнїжкох и филмох, препоручуєм класики и филми зоз ’50-их, ’60-их рокох, бо одбиваю терашнї ґенерациї, а наисце су барз добри.

Стефан Кочиш, 18 роки, Руски Керестур: Понеже сом ше нє плановал уписац на факултет, тота пауза хтора настала пре корону ми ше здала, бо сом мал вецей часу за трениранє фодбалу, зоз чим ше и надалєй плануєм занїмац. Плановал сом зоз дзивку пойсц на морйо, медзитим, пре корону, одлучели зме же то причека ище єден рок. То нє значи же и одпочивок одказани. Пробуєме ше одпочинуц даґдзе у нашей держави, же би було цо безпечнєйше. Потамаль и тераз робим у фирми котра ше занїма зоз правеньом меблю, та док тирва тот кратки одпочивок, пробуєм себе цо вецей заробиц.

Мария Горняк, 16 роки, Дюрдьов: Поправдзе, гоч кельо сом була застарана за лєтнї розпуст и период котри пред нами, видзим же ше шицко змирює и видзим же шицко будзе у шоре. Того року сом нїч нє плановала цо ше дотика путованьох, алє верим же з фамелию або дружтвом обидзем даяки сушедни места, дзе єст базени и рики. Понеже ше мойо родичи занїмаю зоз польопривреду, уж тераз ше намагам цо вецей им помогац. Углавним, час за себе вихаснуєм же бим ше одпочинула од обовязкох хтори сом мала потераз, пошвециц ше себе як особи, и психично и физично. Препоручуєм старши филми и сериї, як и старшу музику. Часто ше врацам ґу филмом чий режисер Квентин Тарантино. Цо ше дотика кнїжкох, сцела бим почац читац дацо на странским язику и так го цо лєпше звладац.


Тат
яна Буила, 20 роки, Коцур: За тото лєто сом мала вельо плани. У юлию сом требала пойсц до Берлину усовершиц нємецки язик, а вец после того зоз товаришками на морйо. Медзитим, пре тоту ситуацию зоз корону, найвироятнєйше останєм дома рихтац испити хтори нє сцигнєм положиц у юнию.

Андрей Роман, 18 роки, Руски Керестур: Єден з найвекших планох за тото лєто ми уписац ше на факултет хтори жадам и, кед будзе нагоди,  даґдзе робиц. Нє плановал сом путовац. Каждого року робим коло паприґи, та и далєй думам предлужиц тоту роботу. Мойо предкладанє то же би кажде уживал у лєтнїм одпочивку и робел дацо цо го найбаржей виполнює.


Никола Салонтаї, 18 роки, Коцур: Цала тота ситуация зоз корону поменяла велї плани хтори сом мал за тото лєто и очежала путованя до иножемства. Тото лєто плануєм робиц и даскельо сезонски роботи. Думам же би було добре вихасновац добру хвилю и пойсц даґдзе на вилєт после того позарядового стану. Цо ше дотика серийох, препоручуєм серию „Elite”. Думам же є досц лєгка за розуменє и же би була  цикава нєшкайшей младежи.

Иван Чизмар, 19 роки, Руски Керестур: Можем повесц же нам,  дружтву, корона дакус аж и помогла т. є. полєпшала плани. Перше бул план же док ше поуписуєме на факултети, та ше догвариме дзе одпутуєме, а тераз зме уж и заказали пейцдньове лєтованє на Златибору. Лєто барз добра нагода за заробок даякого динара за себе, та ю чкода нє вихасновац. И я робим як шанкер/качмар у диску. Мойо предкладанє же би кажде нашол дацо цо го интересує, алє кед бим давал конкретни предкладаня, та бим од филмох предложел „Star Wars” шицки трилоґиї, а сериї хтори препоручуєм то „Friends”, „How I met your mother” и „Big bang theory”. Цо ше дотика кнїжки, мойо предкладанє „Е баш вам хвала” Марка Видойковича.

Александра Русковски, 20 роки, Руски Керестур: Мойо плани за лєтнї одпочивок нє були дацо окремни. Плануєм ше дакус пошвециц себе и видвоїц часу за гобиї за хтори сом нє мала часу пре факулет. Нє плановала сом нїґдзе путовац того року, та ми у тим смислу позарядова ситуация нє погубела плани. Цо ше дотика роботи, понеже сом прешлого року мала нагоди предавац ґереґи, вироятнє же будзем и того року, кед час дошлєбодзи. Мойо предкладаня за кнїжки то „Дервиш и смрт” – Меша Селимович, „Гавран” – Едґар Алан Пo, „Извидник” – Фенимор Купер, „Процес” – Франц Кафка, „Убити птицу ругалицу” – Харпер Ли, „1984” , „Животињска фарма” – Джордж Орвел… Цо ше дотика предкладаньох за сериї то „Itaewon Class”, „Anne with an E”.

Ана Рац, 21 рок, Руски Керестур: Вшелїяк же позарядова ситуация дїйствовала на мойо плани за лєто, у ствари, цалком их пременєла. Тераз сом требала буц у Чарней Гори на пракси, алє пре сами пошлїдки позарядовей ситуациї у нас, а и у швеце, вона преложена и нє зна ше ище кеди будзе отримана. Даяки план хтори, за тераз, мам то же у юлию и авґусту будзем шлєбодна, лєбо на пракси у готелу, понеже студирам готелиєрство, и то нам будзе обовязна пракса. Цо ше дотика путованьох, роздумовала сом того лєта нащивиц Тару и ище даєдни интересантни места у Сербиї. Тиж, роздумовала сом и о роботи, та як и каждого року, кед ше ми укаже нагода, вше дзечнє пойдзем робиц, бо думам же то єден од способох дзе млади можу заробиц свой пенєж и на таки способ олєгчац своїм родичом. Цо ше дотика кнїжкох, серийох, нє мам даяке конкретне предкладанє, алє мойо порученє младим же би през лєто цо вецей участвовали на рижнородних кампох, дружели ше, ишли на даяки роботнї и препровадзовали час вонка и зоз фамелию, бо лєто период кед наисце маме кус вецей шлєбодного часу.

(Опатрене 159 раз, нєшка 1)