Медиї муша буц приватизовани до конца октобра

автор сен
1k Опатрене

БЕОҐРАД – Скупштина Сербиї прилапела вименки Закона о явним информованю, з хторим потвердзени нови термин за приватизованє, односно же медиї хтори у власнїцтве держави маю буц приватизовани по 31. октобер.

Понеже перши термин бул по 1. юлий, тераз треба обезпечиц дополнююци средства за финансованє тих медийох з буджету. Порадзене же з державного буджету за финансованє новинскей аґенциї Танюґ и Радио Югославия буду обезпечени 107 милиони динари, а општини и городи чийо медиї буду приватизовани муша обезпечиц дополнююци пенєж за роботу тих медийох. Медзитим, з явних приходох нє мож финансовац медиї за хтори по 1. юлий нє обявена поволанка за предаванє.

По 1. юлий треба обявиц поволанку за предаванє капиталу. Кед то нє будзе сполнєне, предаванє будзе застановене, а медиї буду приватизовани так же ше акциї пренєше на занятих. У случаю же заняти нє жадаю акциї, медий будзе висцерани з Реґистру медийох, односно будзе загашени.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ