НА ЗДОГАДОВАНЄ

Наполнєли ше 40 жалосни днї як нас нєсподзивано зохабела и преселєла ше до вичносци наша мила тета

МЕЛАНА СИВЧ

(1941–2022)
з Дюрдьова


Часи препровадзени зоз Вами останю нам у вичним паметаню. Вашо наймилши: Марча и Коста Кузмово з Керестура и андя Мелана Сивчова з Дюрдьова
Спочивайце у мире Божим!