СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 4. априла наполнї ше рок як нас занавше зохабела наша мила мац, баба и прабаба

МЕЛАНИЯ БАЛЇНТ
народзена Ерделї

(1931–2020)


З любову и почитованьом памятку на ню чува дзивка Гелена зоз супругом Елемиром, и дзецми Мижом и Сенку зоз їх фамелиями
Най спочива у мире Божим!
(Опатрене 3 раз, нєшка 1)