Мерковац на можлїве зараженє

автор тах 24. юний 2016

Зараженє, фахово наволане нодуларни дерматитис, лєбо храстава скора при рогатому статку, хтора залапела юг нашей держави, окреме опасна, а на ню спозорело и Министерство польопривреди и защити животного штредку Републики Сербиї. У Войводини, у нашим околїску нє зазначени анї єден случай тей хороти, алє ше вона лєгко преноши и потребна велька острожносц.

Хорота „храстава скора” залапює лєм рогати статок. Животиня з початку ма вельку горучку, чуренє з носа и слизави очи. Характеристични и ґужлїки по скори хтори лєгко мож обачиц. Тота хорота виволує худнуце статку, бо гарла нє сцу єсц – наводзи ше у сообщеню хторе мож пренайсц на официйним сайту Министерства польопривреди.

На сайту тиж визначене же тота хорота окреме опасна и же ю потребно такой приявиц, цо потвердзує и директор Ветеринарскей станїци у Коцуре, Воїслав Димитриєвич.

– Вироятносц вше постої же ше зараженє ту принєше, понеже го преноша суньоґи, клїщи, мушки и други инсекти хторих тераз єст надосц. Совитуєм людзом най такой, як обача даєден зоз симптомох, гоч яку пременку на животиньох, обовязно поволаю ветеринара хтори придзе випитац ситуацию и утвердзи чи то тото, чи даяка друга хорота. Важне най нє чекаю, же би ше то нє ширело – апелує Димитриєвич.

Вон гварел же прейґ контактох у южней Сербиї ма податки же там ситуация досц алармантна, алє же ю його колеґове тримаю под контролу и же ше озда на тим и застанови.

– Затераз потрафени простор коло Буяновцу и Трґовишту, на югу и юговостоку Сербиї, наспрам Болгарскей. Ветеринаре робя дзень и ноц, ниа, требала уж сцигнуц и вакцина зоз Европскей униї, понеже ми нашу нє маме. Тераз ше клинїчно хори гарла забива, а други ше третирує, алє лєм на тим просторе хтори залапени зоз зараженьом. Нє мож анї вакциновац гарла у цалей держави, бо вец на длугши период будзе забранєне вивоженє меса, та ше прето третира лєм хори гарла – гвари коцурски ветеринар.

Важнє провадзиц ситуацию у хлївох и, за тераз, ше наздавац же суньоґи нє принєшу зараженє до нашого краю.

(Опатрене 84 раз, нєшка 1)