ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 22. юлия 2021. року преселєл ше до вичносци наш бачи

МИКОЛА ДЮРАНЇН

(1942–2021)
зоз Сримскей Каменїци


Красни памятки на ньго будзе чувац фамелия Дюранїн зоз Дюрдьова
(Опатрене 8 раз, нєшка 1)