НА ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 9. юлия наполнюю ше 16 роки як нас занавше напущел наш мили син и брат

МИРОСЛАВ КОЛБАС

(1955–2005)
з Дюрдьова


Роки преходза, алє боль за тобу нїґда. Занавше ожалосцени мац Леона и шестра Меланка
(Опатрене 1 раз, нєшка 1)