НА ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 5. децембра 2023. року наполнєли ше 20 жалосни роки як заспала зоз вичним сном наша мила мац

МИРЯНА БЕСЕРМИНЇ

(1956–2003)


Час преходзи, боль и смуток ше нє зменшую, лєм остала красна памятка на тебе. Твойо дзеци – Петро и Єлена зоз фамелиями