СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 5. юлия 2021. року наполня ше шейсц мешаци як нас занавше зохабел наш мили супруг, оцец и дїдо

МИХАЙЛО МУЧЕНСКИ ЮЦКО

(1950–2021)
з Коцура


Твойо наймилши: супруга Цила, син Здравко, дзивка Сенка и унучата Снежана и Дарко
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 26 раз, нєшка 1)