ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 2. юлия 2021. року занавше нас зохабел мой наймилши оцец

МИХАЙЛО СИЛАДЇ

(1955‒2021)
з Руского Керестура


Най це навики чуваю ангели нєбесни, а я це вично будзем чувац у своїм шерцу. Твоя дзивка Михаела зоз Вукманом
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 5 раз, нєшка 1)