ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 2. юлия 2021. року занавше нас зохабел мой наймилши супруг

МИХАЙЛО СИЛАДЇ

(1955‒2021)
з Руского Керестура


Мили мой, пошол ши нєсподзивано и швидко, охабел ши ме у вичней жалосци и болю. Дзекуєм ци за красни и злагодни живот. Твоя супруга Наталия
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 6 раз, нєшка 1)