Млади науковци – ресурс од виталного значеня

автор с. сабадош
655 Опатрене

Як цо уж познате, нєформална орґанизация „Виглєдовацки круг” у сотруднїцтве з найзначнєйшима установами рускей националней меншини уж осем роки, у дворочних интервалох, орґанизує науково конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох. Того року рихтаме ше за мали ювилей – пияте виданє єдней по димензийох нєвелькей подїї хтора ше зявела, так повесц, нєобчековано, дїйствовала и дїйствує у релативним циню других уж етаблованих манифестацийох у нашей заєднїци, алє ма фундаменталне значенє за шицких нас и тото значенє з роками будзе вше обачлївше.

Пре уж шицким познати причини вибиваня пандемиї хороти Ковид 19, роботна ґрупа хтора того року оформена за потреби орґанизованя конференциї була примушена одустац од уж традицийного майского термину отримованя Конференциї, и ище вше глєда одвитуюци датум, найвироятнєйше концом лєта, лєбо початком єшенї. Того року, окрем традицийного сотруднїцтва зоз Оддзелєньом за русинистику Филозофского факултету Универзитетa у Новим Садзе, можеме раховац и на потримовку Новинско-видавательней установи „Руске слово” хтора була уключена до орґанизациї першей конференциї 2012. року, а з тей нагоди ище раз препознала значносц наших сходох и уключела їх тогорочне виданє до програми означованя седемдзешатпиятей рочнїци виходзеня першого числа новинох „Руске слово” спод друкарскей преси. Помоц институцийох од початку була значна, та з тей нагоди треба подзековац и Заводу за културу войводянских Руснацох хтори видал аж три зоз штирох зборнїкох роботох з нашей Конференциї. Тоти друковани публикациї уж маю и убудуце буду мац вельку вредносц за шицких хтори пожадаю виглєдовац руску стварносц и фикцию, а руска заєднїца их єдного дня ма препознац як початну точку своїх вершинских интелектуалцох хтори буду дефиновац идентитет нашого народу на тим просторе у рокох цо су пред нами.

На тогорочней конференциї у плану же би були представени роботи зоз скоро шицких дружтвено-гуманистичних наукох, а приявена и єдна цикава тема з обласци пейзажней архитектури цо будзе представяц нови викрок до, за нас нєпознатого, алє вшелїяк винїмково цикавого. Було би цикаве видзиц ище роботи з даєдней з обласцох науково-виглєдовацкей дїялносци хтора ше традицийно нє вяже за виучованє дружтва и дружтвених обставинох. Пре часови простор хтори ше дзекуюци пандемийней кризи зявел, принєшена и одлука же би ше приявйованє на Конференцию предлужело до дальшого, та з тей нагоди поволуєм шицких потенцийно заинтересованих же би вихасновали час социялней и физичней дистанци хтори у одредзеней мири ище вше тирва и пошвецели ше писаню наукових прилогох. Тиж так иснує и идея преширйованя змистох Конференциї на орґанизованє округлого стола на єдну з менєй, лєбо вецей, актуалних темох за руску заєднїцу и з тей нагоди явно поволуєм зацикавених и добренамирних людзох же би послали и свойо предкладанє.

Млади интелектуалци хтори заинтересовани за виглєдованє и унапредзованє заєднїци хторей припадаю, як и млади людзе хтори можебуц нє члени тей заєднїци у стриктим смислу того слова, алє маю дзеку и академски ентузиязем дац доприношенє виучованю етнїчней ґрупи хтора их цикави – ресурс од виталного значеня за кажди народ, та и за наш. Нашо науково конференциї идеална платформа за дальше розвиванє того ресурсу и його пласованє, а вєдно зоз нїм и пласованє нашей заєднїци, на шветову академску сцену. Прето ше нє треба обавац сучасних и дакеди нєтрадицийних методох виглєдованя дружтва и дакеди боляцих заключеньох цо зоз тих виглєдованьох виходза, алє их треба з полним шерцом прилапиц. З тима конференциями твориме єдну микрозаєднїцу хтора нашому народу може принєсц лєм хасен и нїяку чкоду. Тоту микрозаєднїцу треба и надалєй преширйовац и прето поволуєм шицких зацикавених же би ше явели на адреси

research.circle.voj@gmail.com и sabadossasa@ymail.com як и на телефонске число 061/1846-646.

Вєдно зме годни направиц вельки ствари!

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ