Мож ше приявиц за роботу инструктора з нагоди Попису

автор м. зазуляк гарди
420 Опатрене

СЕРБИЯ – Републични завод за статистику обявел явну поволанку шицким заитересованим кандидатом же би ше у периодзе од 24. юния по 3. юлий 2022. року приявели за роботу инструктора пре провадзенє Попису жительства, обисцох и квартельох 2022.

Заинтересовани кандидати ше можу приявиц лєм зоз пополньованьом електронскей прияви на веб-сайтох Републичного заводу за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Инструкторе маю обовязку буц присутни на пейцдньовей обуки, звладац методолоґию Попису и роботу у апликацийох за зберанє податкох и мониторинґ, запровадзиц пейцдньову обуку кандидатох за пописовачох и на териториї за хтору су задлужени провадзиц цек пописованя, контроловац роботу пописовачох хтори им додзелєни, давац им потребни упутства и помагац им у роботи и ришованю спорних ситуацийох под час пописованя.

Период анґажованя од 23. авґуста по 31. октобер 2022. року, а общи условия хтори кандидат треба же би виполнєл то же би мал державянство Републики Сербиї, место биваня, або приявене место пребуваня у  Републики Сербиї, найменєй 18 роки живота у хвильки пополньованя прияви, здобуте найменєй штиророчне штреднє образованє, же є нє осудзовани на кару гарешту найменєй шейсц мешаци, же процив кандидата нє порушане вишлїдзованє и же ше процив кандидата нє водзи виновни поступок.

Окремни условия хтори кандидат ма виполнїц то знанє роботи на рахункару (MS Office, интернет) и можлївосц хаснованя власного рахункара и приступ ґу интернету у периодзе анґажованя.

Цалу явну поволанку на руским язику мож найсц на сайту rusini.rs

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ