Молга

автор а. саванович
609 Опатрене

Но, добре же ше уж раз и тота молгиска розишла, та знова як чловек мож патриц през облак цо єст вонка. Даскельо остатнї тижнї чежко було витримац. Стара франта хтора ше роками приповедала за Панчевцох же вони голєм видза цо дихаю, случела ше и нам. И такой є вецей анї нє духовита, анї нє шмишна.

Поправдзе, ми видзели лєм молгу, а нє воздух хтори дихаме, алє нє знам хтора вариянта лєпша, а хтора горша. На концу, анї никотински овиснїки у диме циґаретли нє видза кажди деталь хтори филтрую през власни плюца. Гоч тот наш случай, то якеш куренє на висшим уровню, бо зме з каждим удихнуцом воздуха хтори мал и фарбу и пах, кед же мож повесц же пахнул, колективно постали пасивни куряче. Нє знам як було индзей, алє за Нови Сад шведочим.

Но, та, одкаль вец одразу тото силне заґадзенє? Як го дотераз нє було?

По истей наруби лоґики, як и тота же ше до лїкара нє идзе кед ши нє хори. Та ше вец, кед хтошка одразу пойдзе, сушедство чудує як ше то случело, а чловек бул тварди як кощак, за живота у дохтора нє бул…

У мобилним уж дас пол рока мам програмчок хтори опатрам кажде рано пред тим як видзем з обисца, аж и частейше як апликацию же яка ма буц хвиля. Слово о програму „Air Vizual” хтори укаюує квалитет воздуху на локалу. Но, та, знам же одкеди сом го активовал, Нови Сад, односно голєм часц варошу дзе Руменацка улїца, частейше у червеней як у желєней зони. Предпоставям же вам ясне хтора алармантна… Праве док тото пишем, дисплей конєчно указує желєне, скоро же би зачувац скриншот, на памятку. Зоз спомнутей апликациї дознал сом и за тоти микро и наночасточки PM 2,5 и PM 10, хтори удихуєме дзекуюци авспухом, топеню койчого до пецох, индустриї и иншого ґаду. Мож коло того почитац и цо шицко спричинюю тоти микроскопски часточки, од широкого дияпазону проблемох з диханьом, по кардиоваскуларни охореня од хторих за велї єст лєм „Конєчни лїк”. Заш лєм, кед ше мож ровнац по гевтим же „цо це нє забиє, змоцнює це”, можебуц ше и ми шицки з роками очелїчели. Окреме же ше, после прежитих войнох, гиперинфлацийох, санкцийох и подобних кризох, озда нє подаме якимшик там микрочасточком…

Будзе же, як сом нєдавно чул, за заґадзенє наисце виновати рост стандарду. Нє знам цо повесц, окрем же бим наисце нє любел виберац медзи шмерцу од гладу и шмерцу од лєпшого живота. Опатрал сом тих дньох яки квалитет воздуху у скандинавских жемох – мераня указую же є скоро идеални. Скоро би сановац тих сеґинь и бидних Скандинавцох, алє бим ше з нїма дзечнє очерал. Бо, їх молги якошик чистейши и нє таки густи як наша. А дзе єст, ту ше и розсипує. Прето нам озда телї и предаваю молгу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ