МУП спозорює: през швета осторожно з пиротехнїку

автор танюґ/сен
730 Опатрене

БЕОҐРАД – Министерство нукашнїх дїлох (МУП) апелує на гражданох же би петарди и други пиротехнїчни средства нє куповали од нєовласцених особох и на местох хтори нє предвидзени за тарґовину.

У чаше крачунских и новорочних шветох МУП предвидзує векше хаснованє пиротехнїки, та надпомина же по закону забранєне палєнє пиротехнїчних средствох у завартих просторийох и на явних местох дзе ше збера вельке число людзох. Забранєне и предаванє пиротехнїчних средствох малолїтним особом.

Кед ше нєправилно хаснує, пиротехнїка може спричинїц огень, експлозиї и охабиц тирваци пошлїдки на здравє людзох.

МУП спозорює же буду санкционовани шицки котри нєовласцено предаваю пиротехнїчни средства, хтори им буду вжати.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ