Мусака з млєтим месом

автор тса 4. авґуст 2015

Потребне:

цибуля

600 ґрами кромплї (лєбо бундавки)

300-500 ґрами млєтого меса

3 вайца

300 мл млєка

соль

олєй.

На цибулї и олєю перше подинстац месо. Кромплї порезац на округло. Складац до тепшички перше кромплї, вец млєте месо, кромплї, месо (треба же би остатнї шор були кромплї). Кромплї преляц зоз дакус олєю. З видлїчку вимишац вайца зоз млєком и преляц прейґ кромпльох. Положиц до зогратей релни на 200 ступнї и печиц годзину (док нє почерценї од горе).

(Опатрене 149 раз, нєшка 1)

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК