Назберана красна сума пенєжу за лїченє малей Лани

автор л. кухар
377 Опатрене

ДЮРДЬОВ – На штрелїску Била Бара внєдзелю отримани КУП Дюрдьова 2020 у цильованю рухомих метох (глїняних голубох).

Други по шоре КУП Дюрдьова орґанизовало Ловарске дружтво зоз Дюрдьова, а тогорочне цильованє було гуманитарного характеру, бо шицок позберани пенєжни прилог унапрямени на лїченє малей Лани Йованович котрей така помоц нєобходна. Назберане  25.500 динари.

На КУП-у участвовали коло 35 учашнїки и то зоз: Мошорину, Сириґу, Чуроґу, Лединцох, Катю и Дюрдьова. Перше место у екипним змаганю завжала домашня екипа зоз Дюрдьова, друге место екипа зоз Лединцох, а треце место припадло екипи зоз Мошорину. У поєдинєчним змаганю перше место завжал Драґан Живков, друге место Душан Живков, а треце Ґоран Рамач.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ