Найвецей бешедоване о планох роботи

автор сас
727 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Пияток, 29. марца, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьов отримана порядна Скупштина Винариї „Руски двор”  д.о.о. Шид. Скушптину водзел єй предсидатель Мирон Сабадош. На схадзки були присутни двацец два особи.

На схадзки представени финансийни звит за 2018. рок, финансиийни план за 2019. рок и план роботи за 2019. рок. Попри тим, бешедовало ше и о дальщим функционованю винариї. О финанцийних точкох дньового шора бешедовал Мирослав Иван, директор „Руски двор”  д.о.о. Шид котри на Скупштина вибрани за заступнїка у Аґенциї за привредни реґистри (АПР).

После пейцгодзиновей дискусиї Вивершни одбор винариї, на основи одлуки Скупштини, достал задаток же би ше цо скорей поинформовал яки би можлївосци у дїлованю Винариї „Руски двор” принєсло пререґистрованє до польопривредного ґаздовства, а у напряме зменшованя нєпотребних трошкох.

Прешли рок бул удатни за грозно. Наоберане 83 тони грозна, од хторих єдна часц предата, а зоз другей часци направене вино за акционерох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ