Националне швето Руснацох будзе пригодно означене

автор я. дюранїн
425 Опатрене

НОВИ САД – Шветочне означованє Националного швета Руснацох 2021. року, 14. по шоре, будзе означене у цалком новим формату, як мултимедиялни змист и у складзе зоз хвилькову епидемиолоґийну ситуацию, гварене у сообщеню Орґанизацийного одбору Националного швета Руснацох.

З потримовку Националного совиту рускей националней меншини и Радио-телевизиї Войводини, окреме Програми на руским язику, праве на нєдзелю, 17. януара, на РТВ2 на 20 годзин будзе емитована окремна програма пошвецена тому швету.

Понеже 2021. року Централна шветочносц мала буц отримана у Новим Садзе, пририхтана програма патрачох одведзе до єдинственого шпациру праве по тим месце и представи найзначнєйши точки повязаносци зоз Руснацми: нашо значни институциї, места, подїї и особи, а патраче ше годни здогаднуц и найлєпших наступох зоз прешлих 13 шветох.  

Исти змист у исти час, попри емитованя на РТВ2, годно провадзиц и на директним live stream преносу на фейсбук и инстаґрам боку Заводу за културу войводянских Руснацох.

З наздаваньом же то годно орґанизовац познєйше у 2021. року, Орґанизацийни одбор предлужує плановац Централну преславу, гвари ше у сообщеню.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ