Начурело доброго вина

автор влдї 2. децембер 2016

За винїцарох 2016. рок останє у паметню як рок зоз нєвигодну хвилю за продукцию грозна. Алє, на концу, кед ше поцагнє смужку, заш лєм то була єдна солидна сезона.

Подобно о хвилї и грозну роздумую и у доо „Руски двор”, дзе помали зводза биланси тогорочней продукциї. На осем гектарох продукую грозно „морава”, „италиянски ризлинґ”, „райнски ризлинґ”, „каберне совиньон”, „франковка” и „шардоне”.

Кельо грозна зродзело и кельо випродуковане вина, гварел нам Мирослав Иван, директор доо „Руски двор”.

По податкох, найменєй було „морави” – лєм 600 килограми и тото грозно предате. „Италиянского ризлинґу” зродзело 18 тони и випродуковане 7 000 литри вина. „Райнского розлинґу” було пейц тони и 2 000 литри вина, а тиж и „каберне совиньону” пейц тони, зоз хторих випродуковане 2 000 литри вина. „Франковка” зродзела 10 тони и дала 4 000 литри вина, „шардонеа” було пейц тони и випродуковане 2 000 литри вина.

Два тони грозна такой похасновани же би ше випекло палєнку, а випродуковане и 200 литри сладкого вина.

SID MIROSLAV IVAN– Гоч хвиля нє була вигодна, грозно мало добру сладкосц, та так процент цукру „франковки” бул 19 одсто, „кабернеа” 21 одсто, „шардонеа” 23 одсто, „райнского ризлинґу” 22 одсто, а „италиянского ризлинґу” 20 одсто – гвари Мирослав Иван. – После першого претаканя вина ушлїдзело и друге, а енелоґ хтори приходзи и контролує вино, гвари же є доброго квалитету. Вино ше цалком вибистри природно без хемикалийох. После претаканя остава и такволани „клеґер” зоз хторого ше тиж пече палєнку. Палєнка тиж доброго квалитету и ма 21 ґрад моци, а маме „комову” и „лозову”.

Понеже жима ище „нє сцисла”, у винїци на лози єст ище желєного, та Мирослав Иван гвари же орезованє почнє штредком децембра, а вец и вязанє луцох. Винїца дакус през жиму будзе одпочивац, а вец почню ярнї роботи.

КВАЛИТЕТНА ПАЛЄНКА

Мирослав Иван гварел же будзе випечено коло 1 600 литри палєнки, хтора одличного квалитету и без цукру. А за печенє палєнки були задлужени Владимир Торма и Мирон Джуджар, хтори пекли палєнку у двох казаньох.

(Опатрене 110 раз, нєшка 1)