Наютре почина Еґзит, цо шицко нащивителє маю покончиц же би могли войсц на Петроварадинску твардиню?

автор ртв
197 Опатрене

НОВИ САД – Наютре почина Еґзит, а од вчера мож превжац наруквици за уход на Фестивал. Процедура за уход на Петроварадинску твердиню того року будзе зложенша як скорейших рокох, та орґанизаторе поволую нащивительох же би шицко покончели на час.

Наруквици за Еґзит мож превжац на трох локацийох – у подножю Твердинї, на Площи Шлєбоди и Новосадским сайме. Важне их превжац прето же то нє єдина ставка хтору треба покончиц. На Еґзит можу войсц лєм нащивителє хтори маю диґитални желєни сертификат, односно потвердзенє же су вакциновани, лєбо же прелєжали коронавирус, маю неґативни резултати ПЦР, лєбо антиґенского тесту.

Еґзит обезпечел безплатне тестиранє за нащивительох, хторе почнє наютре на 10 годзин на Новосадским сайме. Того року нє будзе камп, та прето шицки капацитети за змесценє у Новим Садзе пополнєти.

Пре актуалну ситуацию и обсяг Фестивалу менши, та так место 40 бинох, кельо було потераз, буду поставени 20 бини. И попри тим, орґанизаторе обчекую коло 40 000 нащивительох за єден вечар.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ