НАЯВА РУБРИКИ꞉ Помоц руралному розвою

автор мгк 25. новембер 2015

Дружтво аґрарних новинарох прешлого тижня у Новим Садзе отримало свою рочну схадзку, а тема хтора означела тот сход то ИПАРД II, односно хаснованє средствох з Програми предприступней помоци за рурални розвой.

Од индустрийних културох того року ше найбаржей удало жито, а стабилни бул и урожай сої и слунечнїку, гваря керестурски польодїлци.

Дюрдьовчанє Микола и Саня Хромиш садза бостан вецей як осемнац роки, а того року мали 25 тони по ланцу, котри швидко попредали. Добри род бул дзекуюци же константно залївали зоз систему „капка по капку”. Микола планує и нарок посадзиц бостан и звекшац продукцию.

Цали тексти пречитаце у 47. чишлє наших новинох.

(Опатрене 53 раз, нєшка 1)