На верху топ лїстини

автор Михаил РАМАЧ 22. авґуст 2015

Михал Бесерминї з Дюрдьова член дакедишнєй музичней забавней ґрупи „Експрес континентал”, хтора концом седемдзешатих рокох творела музику на руским язику. Без було яких амбицийох и цильох друженє трох товаришох преросло до акустичного триа хтори у тим периодзе бул на самим верху музичней топ лїстини радия Вербас-Кула.

Михал Бесерминї, Янко Югас и Мирослав Кевежди товарише хтори любели слухац плочи, франтовац и активно препровадзовац свой шлєбодни час. Окрем любови ґу музики, злучовали и дзепоєдни други интересованя хтори у тим чаше були популарни медзи младима. Прицаговало их фотоґрафованє, виробок фотоґрафийох, фотомонтажи як и тедишня технїка од хторей им пре музику були интересантни ґрамофони, а окреме маґнетофони и микрофони. Свойо шпиванки знїмали зоз спомнуту технїку, жарґонски поведзено з помоцу палїци и штранджґу, алє теди младим леґиньом то нє представяло вельке препреченє, бо им найважнєйши були идеї хтори вше мали.

ҐРУПА „ЕКСПРЕС КОНТИНЕНТАЛ”

После одредзеного часу пришол шор здумац ґрупи мено – наволали ю „Експрес континентал”. Прецо праве так, и вецей о тим як було грац у Дюрдьове концом седемдзешатих рокох, мали зме нагоду дознац од Михала Бесерминя, члена ґрупи.

– Зишли зме ше без амбицийох, пре друженє и спочатку анї нє було слова о тим же будземе правиц ґрупу. Янко Югас и я по фаху маляре и тота робота нас злучела. З єдней нагоди ме поволал з нїм на роботу до Суботици. Роздумовал сом чи пойсц чи нє пойсц, алє финансийни условия були добри, та сом пошол. Теди периодзе сом ше интересовал за ґитару, та сом дома покус грал, алє то

нї нач нє здабало. Янко Югас уж теди добре знал грац на ґитари, добре знал акорди, а знал грац и з пальцами правей руки. Тота робота у Суботици тирвала даскельо днї, та после роботного часу, кед було часу за одпочивок и розвагу, Янко грал ґитару та ме так ище баржей зацикавел же бим ше и я учел грац. Оспособел сом стару ґитару хтору сом мал дома и добре ми рушело. Учел сом ше од Янка и швидко сом звладал акорди – бешедує Михал о своїх перших музичних крочайох.

Двоме маляре, Михал и Янко, почали вше частейше вежбац грац вєдно, а пошвидко дошли до маґнетофона на хторим знїмали свойо мелодиї. Нєодлуга ше ґу нїм приключел ище єден їх товариш, бул то наш познати новинар и гумориста Мирослав Кевежди хтори постал вожд ґрупи. Ґрупа ше почала сходзиц у Кевеждия, а коло своєй креативносци и ориґиналного смисла за гумор, Кевежди ше намагал обезпечиц лєпши технїчни условия и провадзиц цо у тренди. Авторска сатирична шпиванка „Драга коло швета”, у хторей шпивали о тим же кед попредаю ґереґи и паприґу пойду обисц швет, була асоцияция зоз хторей вишла назва „Експрес континентал”.

04 22 Ekspres kontinental znjima spivanku

УСПИХ НА РАДИЮ И ВИДЕО СПОТИ

Ґрупа „Експрес континентал” пестовала забавну музику по руски и представяла ше найвецей у младежскей емисиї „Здраво, здраво млади” хтору водзел Дюра Папуґа на Радию Вербас-Кула. Тота емисия була барз популарна медзи руску младежу, та и шпиванки „Експрес континтенталу” швидко постали познати слухачом.

– Нам як ґрупи було значне же наша шпиванка була уводна шпица тей емисиї, та нас слухаче по тим познали. Попробуєм ше здогаднуц тексту… „Кажей соботи предполадню, як влєце так исто вжиме, я накруцим свой радио стари, на емисию здраво, здраво млади. У звучнїку шкрипи-шущи, мишаю ше меґагерци, галайк на радио габох, мнє лєм на розуме найсц емисию „Здраво, здраво млади” – пробовал ше Михал здогаднуц тексту шпиванки дзекуюци хторей „Експрес континентал” постал препознатлїви радио слухачом.

Тота шпиванка була дїло Янка Югаса хтори бул талантовани кантавтор на теди популарней Керестурияди, медзитим шпиванки углавним писали вєдно, а тематика була од веселих шпиванкох зоз сатиричнима текстами зоз каждодньового живота по любовни балади. Гоч теди видео споти були привилеґия лєм познатих ґрупох, Мирослав Кевежди по своєй идеї знял кратки видео спот за єдну шпиванку „Експрес континенталу”. Тедишня технолоґия була досц примитивна понеже ше знїмало на целулоїдну пантлїку и монтированє було барз компликоване, та ше кадри напредок мушело добре виплановац же би було цо менєй монтированя.

Ґрупа „Експрес континентал” була одгук трох леґиньох хтори през друженє творели музику хтора єден час була на першим месце топ лїстини радия Вербас-Кула. Були то часи кед ше гласи за топ лїстини посилало прейґ пошти, бо телефони у Дюрдьове мож повесц анї нє було. То гутори же „Експрес континентал” велї любели слухац. Член ґрупи, покойни Мирослав Кевежди, и познєйше у своєй роботи зохабел окремни шлїд у гуморе на руским язику по чим остал запаметани. Михал Бесерминї ше и нєшка занїма зоз свою професию, а любов ґу музики пренєсол на свойого сина Ивана хтори бул замерковани на телевизийним змаганю „Перши глас Сербиї” и занїма ше зоз музику.

04 22 Ekspres kontinental (z ljivo na pravo) Mihal Beserminji Miroslav Kevezdi i Janko Juhas

ТЕДИШНЯ ЗАБАВНА МУЗИЧНА СЦЕНА У ДЮРДЬОВЕ

Концом седемдзешатих рокох поп-рок музика у Дюрдьове була барз популарна, та ше у Доме култури орґанизовало такволани иґранки дзе грали локални музични ґрупи. Єдна з нїх котра тиж була популарна то була Ґрупа „202” хтора каждей нєдзелї грала на иґранки у Доме култури. Ґрупу творели тераз уж покойни Михал Гаргаї, Славомир Рускаї и велї други музичаре хтори прешли през ґрупу. Ґрупа „Експрес континентал” найвецей робела на знїманю авторских шпиванкох и обробкох познатих шпиванкох, та на иґранкох ридко кеди грала. Початком осемдзешатих диско музика поставала вше популарнєйша, та иґранки заменєли диско клуби.

04 22 Miroslav z tovarisami na foto-kino sekciji

(Опатрене 148 раз, нєшка 1)