На Дньох валалу – дньох жита и мини рукометни турнир

автор м. афич
190 Опатрене

КРУЩИЧ – На манифестациї Днї валалу – днї жита, внєдзелю 6. юния, бул орґанизовани и турнир у мини рукомету на хторей медзи 5 екипами участвовала и Рукометна секция ОШ Петро Кузмяк з Руского Керестура.

На турниру участвовали и екипи Лаки з Червинки, Круле зоз Сивцу, и БСК з Бачкого Брестовцу, а бавело ше по системи кажде з каждим. Керестурска екипа хторей тренер Славко Надь, победзела екипи з Червинки и Сивц, а од других двох страцела.

Кажди учашнїк на турнире бул почасцени з ужину и соком, а кажда екипа достала на дарунок рукометну лабду цо обезпечел Рукометни союз Сербиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ