На нєдзелю Чукияда, мож ше приявиц до ютра

автор а. медєши
238 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє спортских рибарох „Коляк” на нєдзелю, 18. септембра, у Руским Керестуре будзе домашнї змаганя у лапаню риби на дуґов, Чукияди, у орґанизациї Рибаловацкого Союзу Войводини, за хторе ше потераз приявели 83 екипи.

Змаганє будзе отримане на Малим Бачким Беґелю, на рибарскей писти ґу Крущичу и будзе тирвац 4 годзини.

Чукияду ше отрима на штирох циґоньох и у каждей екипи буду участвовац по два члени. Сход заплановани за 6 годзин кед ше будзе вицаговац числа, а лапанє риби почнє коло 8 годзин.

Котизация за участвованє виноши 3 000 динари, од чого 2 000 динари будзе исц за пенєжни награди, та 1. место достанє 50 одсто, 2. место достанє 30 одсто, а 3 место 20 одсто од наградного фонду. 

Приявиц ше мож до ютра, 16. септембра, на число телефона 064/268-37-51

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ