На нєшкайшим „Обегованю приятельства” и Оливера Єфтич

автор зам
973 Опатрене

КУЛА – У Кули нєшка будзе отримане „Обегованє приятельства”, на хторе приявени коло 600 атлетичаре, медзи нїма и 15 репрезентативци Сербиї. Як наявели орґанизаторе, можлїве же ше у Кули нєшка будзе обеговац и олимпийна репрезентативка и наша найпознатша атлетичарка на длуги дражки Оливера Єфтич.

„Обегованє приятельства” почнє на 17 годзин з центру Кули, технїчни орґанизатор того митинґу кулски Атлетски клуб „Гайдук Маратон тим”, а покровителє Општина Кула и Покраїнски секретарият за спорт и младеж.

Циль манифестациї промоция активного способу живота и подзвигованє свидомосци при младих о значносци спортского живота и бежаня, а як гварел познати кулски атлетичар и єден з орґанизаторох манифестациї Здравко Мишович, попри Єфтичовєй, учасц наявели и олимпийка Ана Суботич, як и Дарко Живанович, котри на Олимпияди у Лондону 2012. року бежал маратон.

Медзи обеговачами на штреднї и длуги дражки будзе и Андєлко Ристичевич, котри сполнєл норму за тогорочни Олимпийни бависка.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ