На поладнє конференция за новинарох НАР-ох

автор я. дюранїн
258 Опатрене

НОВИ САД – У Медия центру РТВ на Мишелуку нєшка на 12 годзин, будзе отримана конференция за новинарох на котрей буду презентовани резултати виглєдовацкого проєкта о авторству скорей нєпознатих подобових роботох визначного сербского маляра Арсения Теодоровича (1767–1826) у Републики Горватскей, сообщела Новинарска асоцияция Руснацох (НАР).

Сотруднїцки тим НАР-у – мр Драґойла Живанов и Милена Врбашки музейни совитнїци Ґалериї Матици сербскей у пензиї, концом 2021. року закончел проєкт през котри документовал авторство Арсения Теодоровича потераз нєпознатого портрета крижевацкого владики Константина Станича котри ше находзи у Грекокатолїцким Семеништу у Заґребе (насловна фотоґрафия). Под час спомнутого виглєдовацкого проєкту утвердзени ище єден потераз нєпознати факт, а то авторство Арсения Теодоровича у мальованю першого иконостасу за грекокатолїцку катедралу у Крижевцох (Горватска), котри преселєни до церкви святого Юря у Стойдраґи, блїзко Самобору.

Проєкт „Подобови космополитизем у ґалериї портретох Крижевацкей епархиї – нєпозната робота Арсения Теодоровича“ потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня и национални меншини-национални заєднїци, Завод за културу войводянских Руснацох и Явна медийна установа Радио-телевизия Войводини.

У 2022. року ше наполнює 255 роки як ше народзел Арсениє Теодорович, пише у сообщеню. 

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ