На семинаре о зопераню бешеди мержнї у медийох и на дружтвених мрежох

автор а. медєши
642 Опатрене

НОВА ВАРОШ/ПРИЄПОЛЄ – Нєшка, 11. октобра, у Новей Вароши будзе отримани дводньови семинар на хторим будзе бешеди информованю о националних заєднїцох и зопераню бешеди мержнї у медийох и на дружтвених мрежох, потим будзе слово о стереотипох и предрозсудкох о националних заєднїцох у медийох, як и роботнї на спомнуту тему.

Семинар орґанизує женска нєвладова орґанизация Форум женох Приєполя хтора ше роками промовує родну ровноправносц прейґ медийох. Орґанизация основана 2000. року, а од 2008. у рамикох Форуму женох Приєполя порушана и ТВ станїца цивилного сектору, Телевизия Форум. Нєдавно екипа телевизиї нащивела нашу установу и зняла прилог о нашей роботи.

На семинаре буду участвовац  и новинарки НВУ „Руске слово” Андреа Медєши з Керестура и Оля Русковски з Коцура.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ