У Осиєку буду „Дравски габи”

автор я. дюранїн
525 Опатрене

ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – Културно-уметнїцке дружтво Руснацох Осиєку нєшка орґанизує 15. Стретнуце хорох и шпивацких ґрупох Руснацох Републики Горватскей „Дравски габи”.

„Дравски габи” у Осиєку буду отримани у просторийох Просвитно-културного центру Мадярох у РГ (Дринска 12а) з початком на 17 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ