На соботу змаганє у шаху за сениорох

автор ядю
456 Опатрене

МИКЛОШЕВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Змаганє у шаху за сениорох, у рамикох XXVIII Спортских бавискох „Яша Баков”, будзе отримане на соботу, 8. юния.

Домашнї змаганя буду Миклошевчанє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ