На соботу преподаваня о психолоґийней потримовки женом под час пандемиї и рижни роботнї

автор а. медєши
288 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рускокерестурске Здруженє женох Байка на соботу 29. януара почина з реализацию проєкту под назву Креируйме културни образци хтори будзе отримани у трох фазох.

Перша фаза проєкту будзе отримана на соботу 29. януара на 16 годзин у Майсторским доме, у хторей заплановане отримованє преподаваня психолоґа о психолоґийней потримовки женом под час актуалней епидемиї вируса ковид 19, а почнє ше и зоз предвидзенима роботнями тканя, гекланя и мальованя на склу.

У другей фази реализациї проєкту ше предлужи зоз роботнями, а будзе бешеди и о потримовки женом и о унапредзованю їх положеня. За треци дзень отримованя проєкту предвидзена ретроспектива и спатранє поробеного, а место и час реализациї другей и трецей фази проєкту буду накнадно обявени.

Здруженє женох Байка, з тей нагоди, поволує шицких заинтересованих участвовац у едукативних и практичних роботньох спомнутого проєкту, хтори почню на соботу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ