На соботу реґата у Керестуре

автор а. медєши
470 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародна реґата Води Войводини, 12. по шоре, будзе ше отримовац од 24. юния по 3. юлий, на беґельох и рикох по Войводини, а у Руским Керестуре валалчанє учашнїкох реґати годни дочекац на соботу, 25. юния.

Тогорочна реґата позбера коло 300 учашнїкох, хтори зоз коло 100 ладями прейду 300 километри за 10 днї, на релациї Нови Сад – Бачки Петровец – Руски Керестур – Сербски Милетич – Зомбор – Бездан – Апатин Боґоєво – Бачка Паланка.

Зоз плївбу означи ше и Дзень Дунаю, 29. юний, кед учашнїки у реґати буду госци у Апатину и буду участвовац на манифестациї з нагоди того ричного швета.

Тогорочна тема реґати еколоґийней природи под назву „Чиста вода, чиста любовˮ, а окрем еколоґийней акциї, дзе реґаташе у сотруднїцстве зоз шицкима локалнима самоуправами хтори обиходза, буду видвойовац одрутки за рециклованє, реґата ма и гуманитарни карактер. ЯВП „Води Войводиниˮ, у сотруднїцтве зоз Здруженьом „Зоз затичку по ошмихˮ од средствох хтори назбераю од рециклованя и од власних средствох, купя терапеутски трицикл за осемрочну Доротеу Пеич зоз Валєва, и кочик за седемнацрочного Михайла Папа зоз Нового Саду.

ЯВП Води Войводини того року уключело и студентох до реґати, та за победнїцки лоґо на конкурсу додзелєло награду од 120 000 динари студентови ФТН-а Маркови Адїновому чий лоґо постал защитни знак тогорочней медзинародней реґати.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ