На трох местох повторйованє покраїнских виберанкох

автор зам
5k Опатрене

НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия соощела же гласанє за покраїнских посланїкох будзе повторене на трох виберацких местох, пре лоґично-рахунково гришки у записнїкох о роботи виберацких одборох.

Виберанки буду повторени на виберацким месце 42 у Суботици, на виберацким месце 9 у Бачкей Тополї и на виберацким месце 9 у Сримских Карловцох.

Повторени покраїнски виберанки на тих местох буду на нєдзелю, 8. мая.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ