На усовершованю у Французкей Наталия Будински и школярка Маша Керекеш

автор м. джуджар
523 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурска Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмаяк” реализує нови европски проєкт.  Проєкт обдумани за жеми Заходного Балкану, а циль му змоцнєнє фахового штредньошколского образованя, розписала го Привредна комора Сербиї у сотруднїцтве з орґанизацию INTERVET WB.

На Конкурсу медзи численима приявами вибрани лєм три, та так у Французкей у Лиону пребували тройо представителє штреднїх школох зоз Сербиї – Наталия Будински зоз Керестура, Марина Джакула директорка Економско-тарґовецкей школи зоз Кули, и Иван Милутинович професор информатики Машинско-електротехнїчней школи зоз Бору.

Тройо колеґове зоз Сербиї, вєдно зоз численима колеґами зоз Заходного Балкану, участвовали на вецей семинарох и роботньох усовершованя, котри були отримани у Образовним центру SEPR у Лиону.

З тим проєктом облапени и школяре, два школярки напряму туристично-готелиєрски технїчар – Маша Керекеш и Бояна Божичич витворели високи пласман на конкурсу. Маша Керекеш першопласована, док Бояна Божичич шеснаста у конкуренциї медзи 82 школярох. Дзекуюци першому месту, Маша Керекеш нєодлуга одпутує до Французкей на єдномешачну праксу вєдно зоз ище дзешец учашнїками.

Цалосни успих на Конкурсу наисце вельки и значни за керестурску школу, алє вшелїяк же треба наглашиц же то лєм єден з велїх европских проєктох котри школа успишно реализує.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ