На штварток будзе конституовани Одбор за образованє

автор ядю
718 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за образованє Националного совиту Руснацох отрима Конститутивну схадзку на ютре, 28. марца, на 18 годзин у Руским Керестуре.

Схадзку зволала його предсидателька Мелания Римар, а будзе отримана у просторийох Националного совиту Руснацох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ