На ютре Скупштина КПД „Дюра Киш”

автор влдї
981 Опатрене

ШИД – На ютре, 28. фебруара, у Руским доме у Шидзе будзе отримана Рочна скупштина КПД „Дюра Киш”. Початок схадзки на 17 годзин.

На Скупштини буду розпатрани Финансийни и Звит о роботи за прешли рок, звит Надпатраюцого одбору, а на дньовим шоре и дзепоєдни пременки Статута дружтва.

Скупштина будзе одлучовац и о виборе руководзацих у Дружтве.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ