На ютре схадзка Националного совиту Руснацох

автор зам
931 Опатрене

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Садзе на ютре, 26. фебруара будзе отримана схадзка Националного совиту (НС) Руснацох зволана по наглим поступку. Початок схадзки на 18 годзин.

На дньовим шоре приношенє Одлуки о вименки Финансийного плану НС за 2016. рок и даванє согласносци на Статут НВУ „Руске слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ