НВУ „Руске слово” и ОЕБС робя на запровадзованю Медийней стратеґиї Влади Сербиї

автор б. варґа
560 Опатрене

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” и у тим року будзе партнер Орґанизациї за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС) у потримовки запровадзованя Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020. по 2025. рок (Медийней стратеґиї).

НВУ „Руске слово” вєдно зоз Националним совитом рускей националней меншини 2019. року подписали и применюю Интерни етични медийни кодекс, як часц Акцийного плану Медийней стратеґиї.

Акцийни план усвоєни у децембру прешлого року, а НВУ „Руске слово” и ОЕБС буду вєдно тот модел Интерного етичного медийного кодексу розрабяц и при других националних заєднїцох у Сербиї, алє и при медийох цивилного дружтва и локалних приватизованих медийох, котри маю програми на язикох националних меншинох.

У плану же би ше резултати сотруднїцтва представело на фаховим сходзе у другей половки септембра того року, на котрим буду поволани меншински медиї, представнїки националних совтох, як и представнїки ресорних министерствох Влади Републики Сербиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ